• 48°

Nelda B. Sofley

Mrs. Nelda Beauchamp Sofley, 84, of Advance, died Sunday, Nov. 7, 2010 at the Springwood Care Nursing Center.